Referencje

Wdrożone rozwiązanie objęło swym zasięgiem dwa rodzaje użytkowników – mobilnych przedstawicieli handlowych wraz z administracją z bezpośrednim dostępem do systemu CRM oraz firmy projektowe, dla których przygotowano zewnętrzny portal do rejestrowania swoich projektów.

Wdrożone rozwiązanie w całości zostało oparte o system Dynamics CRM, zintegrowany z systemem Microsoft Exchange. Projekt zakładał utworzenie swoistej strefy wiedzy o kliencie, skupiającej w jednym miejscu funkcjonalności przygotowywane dla pracowników różnych działów przedsiębiorstwa.

Siedziba

ul. Literacka 70
60-461 Poznań

Help Desk

hd@symbioza.it
+48 616 585 444

Obsługa

sim@symbioza.it
biuro@symbioza.it

LST-NET Sp. z o.o.

NIP: 781-17-50-796
KRS: 0000213240
Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 złotych (wpłacony w całości)

Formularz kontaktowy