Symbioza IT – Poznań

Referencje
Schur Flexible Poland Sp. z o.o.

Międzynarodowa korporacja z branży fleksograficznej – zajmująca się nadrukiem na opakowaniach do wielu zastosowań, między innymi żywności, produktów higienicznych oraz innego rodzaju wysokospecjalistycznych opakowań foliowych.   

Głównym problemem w spółce był brak dostępu do danych związanych z projektami klientów, co skutkowało wysyłaniem maili do wielu osób, które uczestniczyły w obsłudze klientów na różnych etapach procesu. W efekcie część maili niepotrzebnie docierała do niezainteresowanych odbiorców, skupiając ich uwagę na tematach, które ich nie dotyczą w danym momencie oraz obciążając zasoby teleinformatyczne, które przy tak ogromnej skali wymiany mailowej znacząco wpływała na pogorszenie się wydajności pracy na komputerach użytkowników.  

Wdrożone rozwiązanie w całości zostało oparte o system Dynamics CRM, zintegrowany z systemem Microsoft Exchange. Projekt zakładał utworzenie swoistej strefy wiedzy o kliencie, skupiającej w jednym miejscu funkcjonalności przygotowywane dla pracowników różnych działów przedsiębiorstwa. Zaprojektowano i wdrożono moduł obsługi projektów graficznych klienta, gdzie pracownicy rejestrują każdy etap pracy oraz opinię na temat projektowanych wzorów. Wdrożono system pobierania danych z przeprowadzanych prób czy zleceń klientów. Opracowano korporacyjny model raportowania spotkań z klientami oraz zamówień, które są podstawą do wykonywania próby lub zaprojektowania nowego wzoru. Zaimplementowano planowanie rocznych budżetów sprzedaży w podziale na klientów, obszary branżowe, przedstawicieli handlowych oraz okresy obrachunkowe. Wszystkie pliki zewnętrzne i raporty są zapisywane w folderze klienta, dostępnym z kartoteki klienta w CRM. Tu też użytkownik ma dostęp do zagregowanych danych na temat klienta – sekcja business intelligence prezentująca ogólny obraz kontrahenta. 

Siedziba

Literacka 70
60-461 Poznań

Help Desk

hd@symbioza.it
+48 616 585 444

Obsługa

biuro@symbioza.it
sim@symbioza.it

LST-NET Sp. z o.o.

NIP: 781-17-50-796
KRS: 0000213240
Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 złotych (wpłacony w całości)

Formularz kontaktowy

Scroll to Top