Symbioza IT – Poznań

Internet of Things

W ramach prowadzonych przez nas prac badawczo-rozwojowych opracowaliśmy autorskie rozwiązanie mikroprocesorowe pozwalające na pobieranie danych z dowolnych czujników mierzących wielkości fizykochemiczne i przesyłanie ich do systemu kontrolnego za pomocą Internetu lub dedykowanej sieci LAN. Posiada niezależne zasilanie poprzez panel fotowoltaiczny, a podtrzymanie zasilania odbywa się przez akumulator. W swoich możliwościach IoT posiada również moduł geolokalizacji oraz łączności GSM. Takie rozwiązanie pozwala przedsiębiorstwom na odpowiednie zaplanowanie pracy, dzięki możliwości prognozowania zapotrzebowania na materiały.

Jak to działa?

Dane z czujników są zbierane przez urządzenie IoT i przesyłane do chmury obliczeniowej w zdefiniowanych interwałach. Następnie, przy pomocy analiz Big Data (np. Microsoft Power BI) oraz dedykowanego oprogramowania analitycy otrzymują dane statystyczne dotyczące parametrów pracy monitorowanej maszyny. Na podstawie danych następuje szczegółowa analiza, która ma na celu wyodrębnienie odchyleń od zdefiniowanych norm oraz wspomóc przewidywanie zdarzeń mogących wywołać awarię podzespołów maszyny.

Przykładowe czujniki mierzące

  • Temperatura
  • Wilgotność
  • Ciśnienie
  • Drgania
  • Głośność
  • Napięcie i natężenie prądu
  • Konduktancja
  • Rezystancja
  • Impedancja
  • Pole elektromagnetyczne

Korzyści

Użytkownik otrzymuje pełen pakiet informacji o stopniu wykorzystania materiałów eksploatacyjnych, stopniu zużycia maszyny i przewidywanych terminach napraw oraz o przewidywanych terminach serwisów – zaawansowana analiza zawiera również informację o kosztach związanych z serwisem.

Firma serwisująca otrzymuje informacje o stopniu wykorzystania materiałów eksploatacyjnych, stopniu zużycia maszyny i przewidywanych terminach napraw wraz ze wskazaniem elementów maszyny, które będą prawdopodobnie wymagały naprawy oraz o przewidywanych terminach serwisów wraz z listą niezbędnych części.

Producent otrzymuje informacje statystyczne, które mają na celu oszacowanie w jakim stopniu maszyna spełnia swoje funkcje, w jakim stopniu jest wydajna oraz jaka jest jej awaryjność w stosunku do wykonywanej pracy.

Siedziba

ul. Literacka 70
60-461 Poznań

Help Desk

hd@symbioza.it
+48 616 585 444

Obsługa

sim@symbioza.it
biuro@symbioza.it

LST-NET Sp. z o.o.

NIP: 781-17-50-796
KRS: 0000213240
Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 złotych (wpłacony w całości)

Formularz kontaktowy

Scroll to Top