Symbioza IT – Poznań

Rozwiązania
Business Intelligence

Business Intelligence to proces, pozwalający na zwizualizowanie skomplikowanych zbiorów informacji w przejrzysty raport. Przedstawienie danych w rozumiały i klarowny sposób ma ogromny wpływ na podejmowanie strategicznych decyzji. Narzędzia Business Intelligence pozwalają na wyodrębnienie informacji, która gałąź przedsiębiorstwa jest w najlepszej kondycji, a która wymaga dopracowania.

Czym jest Power BI?

Jest to oprogramowanie, które odpowiada ideom Business Intelligence. Pozwala on na przetwarzanie danych pozyskanych z wielu miejsc (Excel, chmura, bazy danych) i konstruowanie ich w zwizualizowane, interakcyjne raporty. Dzięki temu można z łatwością wyciągnąć wnioski z otrzymanej analizy i budować kolejne kroki strategiczne.

Power BI może pobierać nieskończoną liczbę rekordów, dzięki czemu można stworzyć raport zawierających dane z wielu źródeł, z wielu lat – jest to przydatna cecha przy planowaniu długoterminowych celów przedsiębiorstwa

System dzieli się na kilka głównych elementów, które połączone w całość tworzą inteligentny system raportowy: zbiory danych, wizualizacje, raporty, dashboardy oraz kafelki.

Podstawa Power BI. Dane mogą pochodzić z różnych źródeł ale dopiero połączone z narzędziem BI tworzą zbiór informacji wykorzystywanych przy tworzeniu wizualizacji.

Ma na celu graficzne przedstawienie informacji pobranych z różnych źródeł. W tym miejscu suche dane przeobrażają się w czytelne wykresy.

Tu mieszczą się stworzone wizualizacje. Możemy je dowolnie łączyć ze sobą tak aby mieć klarowny obraz dotychczasowej realizacji celów przedsiębiorstwa.

Jednostronicowy zbiór wybranych wizualizacji, który może być udostępniany do wglądu innym osobom. Ze względu na swój okrojony rozmiar umieszczane są tutaj najważniejsze informacje. 

Pojedyncze wizualizacje umieszczone na raporcie lub dashboardzie.

Zalety Power BI

  • intuicyjna obsługa
  • nieograniczona liczba rekordów
  • automatyczne pobieranie danych
  • integracja z innymi systemami
  • dostęp Online
  • udostępnianie informacji innym użytkownikom
  • dwie wersje systemu – Power BI Desktop i Power BI Mobile

Siedziba

ul. Literacka 70
60-461 Poznań

Help Desk

hd@symbioza.it
+48 616 585 444

Obsługa

sim@symbioza.it
biuro@symbioza.it

LST-NET Sp. z o.o.

NIP: 781-17-50-796
KRS: 0000213240
Wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 złotych (wpłacony w całości)

Formularz kontaktowy

Scroll to Top